Pil

Om Pil

Salix er det latinske navnet på pil. For å kjenne pil igjen i vår fauna er gåsunger et tydelig tegn på en Salix sort.  Men det finnes mange varianter av dette treet, ca 30 talls sorter som er i vanlig. Pilen jeg benytter er dyrket i Danmark. Det er forskjellige farger, smidighet, utseende ,lengde og tykkelse som avgjør for valg av type. Det er  årsskuddene som blir brukt. Til utendørs flettverk kan du bruke nyhøstet pil. Skal du flette deg en kurv må pila tørkes først for så bløytes opp igjen i 10 dager i vann. Da er pila fin og bøyelig men bør flettes opp innen 14 dager. 

Dyrk din egen pil


Pil er enkelt å dyrke, sett en stikling i jorda på våren og den vil få 3 skudd første sesong. Disse klippes mellom desember og februar. Sommeren kommer, og du vil få 9 skudd, disse blir klippet på vinteren og neste år blir det 27 osv. En deilig tanke, masse PIL. Plant stiklingene på kraftig sort plastikk, med en planteavstand på 20 cm og rekkeavstand på 40 cm, dette utgjør 12 pil pr. kvm. Planting skal skje på våren i mars/april. Forskjellige sorter stiklinger kan jeg skaffe.